Portal dla lokatorów

Portal dla lokatorów

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Towarzystwo Budownictwa Społecznego ''Zieleń Miejska'' Sp. z o.o. w Pruszkowie

Licencjobiorca: Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o.

SoftHard S.A. Wersja 2022.07.15.0